Project: (beta) GDI viewer

GDI-viewer

 

Klik hier door naar de GDI viewer

Klik hier door naar de publieksviewer

De GDI viewer (beta versie) demonstreert de implementatie van de services die aangeboden zullen worden binnen het kader van de  uitbouw van de GDI-Vlaanderen. Het is op dit ogenblik niet de bedoeling van deze viewer om een kant en klaar oplossing te zijn voor de GDI-Vlaanderen maar wel om de mogelijkheden van geografische services aan te tonen. Op termijn zal deze viewer geïntegreerd worden in het toekomstig geoportaal voor Vlaanderen die door het AGIV wordt opgebouwd.

De GDI viewer maakt onder andere gebruik van de WS-CRAB service, WMS services en WFS services. De GDI viewer maakt gebruik van 3 Open Source javascript libraries: OpenLayers, GeoExt en ExtJs.

Met deze viewer is het niet alleen mogelijk om de services die aanwezig zijn in het GDI-Vlaanderen testbed aan te spreken maar ook om andere beschikbare WMS services voor Vlaanderen toe te voegen en te visualiseren.  Deze moeten wel voldoen aan de ISO standaard (ISO19128:2005).

De viewer kan getest worden door iedereen. Voor sommige services is evenwel een gebruikersnaam en paswoord noodzakelijk zoals beschreven in het WMS project op dit testbed.  Het AGIV werkt verder aan de uitbreiding van deze viewer. Geregeld zullen dus updates gepubliceerd worden.

Naast de GDI viewer is er ook een publieksviewer beschikbaar. Deze viewer beoogt gebruikers die snel willen navigeren naar een locatie in Vlaanderen. In de publieksviewer worden slechts 2 lagen aangeboden met name een deel van de GRB objecten en een zomervlucht. De functionaliteiten van de publieksviewer is beperkt. De publieksviewer is gebaseerd op dezelfde javascript bibliotheken als de GDI viewer

Deze viewer maakt gebruik van Tiled Map Services in plaats van WMS services. De TMS implementatie voldoet niet aan internationale standaarden maar wordt in de Open Source wereld algemeen aanvaard. TMS services stellen gecachte gegevens ter beschikking. Deze services zijn veel performanter dan WMS maar hebben ook vele nadelen. Bovendien worden ze specifiek in de OS wereld gebruikt en zijn zij zelden raadpleegbaar in commerciële GIS software. Evenwel de snelheid ervan is voor vele gebruikers een belangrijk pluspunt en benadert Google Maps en Bing Maps.

De publieksviewer is beschikbaar via deze link: http://ogc.beta.agiv.be/gdiviewer?simple=true

Voor vragen of opmerkingen kan u steeds terecht op onze contactpagina of op het emailadres gditestbed@agiv.be.

Klik hier door naar de GDI viewer

Klik hier door naar de publieksviewer